הלוואות עד 200,000 ש"ח ללא בטחונות

רום יזמות בשיתוף עם חברת מימון ישיר מציגים מסלולי הלוואות בתנאים אטרקטיביים לעסקים .

  • ההלוואה ללא בטחונות.
  • הלוואה חוץ בנקאית ואינה מעמיסה על האובליגו.
  • תהליך אישור מהיר וידידותי.

 

סכום ההלוואהעד 200,000 ש"ח 
שיעור ריביתריבית מקובלת ע"פ שיקול מימון ישיר
תקופת ההחזרעד 36 חודשים
ביטחונותללא דרישת בטחונות (ערבות אישית בעלי העסק בלבד)

 תנאי סף:

  • ישות משפטית - חברה בע"מ או עוסק מורשה.
  • ותק פעילות של 4 שנים לפחות.
  • נאותות עסקית והעדר התראות בנקאיות.
  • עמידה בהתניות פיננסית.

לבדיקת זכאותכם (ללא עלות) ולהגשת הבקשה לאחד המסלולים ניתן לפנות אלינו:

03-7570999

בדיקת היתכנות ואישור עקרוני – תוך 24 שעות

האישור על-פי שיקול דעתה הבלעדית של הבנק, הקרן וחברות המימון | ט.ל.ח

ההלוואות מוצעות לבעלי עסקים העומדים בתנאי הגוף המממן

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל