לא סוגרים את הדוחות הכספיים השנתיים ללא חוות דעת פיננסית!

דוחות כספיים של החברה מהווים ת.ז. פיננסית של החברה והינם כלי עיקרי בבחינת מתן אשראי במערכת הבנקאית ובקרנות.

תכנון פיננסי נכון ואיכותי של הדוחות הכספיים (מאזנים, רווח והפסד וכו') משלב פעילות של כלכלן מומחה מול רו"ח של החברה ומאפשר:

  • שיפור דירוג הסיכון הפיננסי של החברה.
  • שיפור יכולת גיוס אשראי והלוואות בתנאים נוחים.
  • הפחתת עלויות מימון וריבית.
  • הקטנת דרישה לביטחונות.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו: 03-7570999


בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות – תוך 24 שעות