שירותי רום יזמות כוללים :

  • גיוס אשראי ומימון מקרנות סיוע ומימון, גורמי סיוע ממשלתיים, בנקים ומוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים.
  • ניהול כספים וליווי בנקאי ושיפור תיק האשראי של העסק.
  • ייעוץ ופיתוח עסקי, בחינת כדאיות, ליווי של תהליכים ומהלכים עסקיים יצירה ואיתור הזדמנויות עסקיות.
  • השבחת דו"חות כספיים.
  • עריכת תוכניות עסקיות למטרות שונות.
  • הערכות שווי לחברות.